Novinky

Rakouské volby stále více ovlivňuje narůstající počet muslimů v zemi

7.6.2016

Odborníci z Institutu demografie Rakouské akademie věd odhadují, že kolem roku 2030 již mohou muslimové tvořit komunitu o velikosti 1 milionu osob - tedy zhruba 10% z budoucí rakouské populace. Vzdálenější výhled do roku 2051 se již pohybuje okolo 1,6 milionu muslimů, což by znamenalo přibližně 14 až 20% z předpokládané rakouské populace. Pokračování zde.

Pákistánec v čele Londýna? S integrací muslimů moc nepomůže

7.6.2016

„Khan se za islám nestydí, ale zdá se, že k islámskému pravověří má poněkud daleko,“ napsala o něm komentátorka Lucie Sulovská. „Khan je sociální liberál a má na krku fatvu za podporu homosexuálních svazků. Kvůli témuž si užil i několik měsíců s policejní ochranou, protože mu vyhrožovali smrtí. Khan přiznal, že někteří lidé s ním v jeho rodné čtvrti Tooting nemluví od doby, co zákon podpořil.“ Pokračováni textu zde.

Jak porozumět Mohamedovi a muslimům

23.9.2015

Proč jsou někteří muslimové netolerantní, násilní a rasističtí? Proč šikanují? Co je nutí páchat výtržnosti a vraždit i kvůli maličkostem? Pokud chceme porozumět muslimům, musíme porozumět jejich prorokovi. 

Knihu je možné zakoupit zde.

Marek z Aviana – patron a štít Evropy

23.9.2015

Tato skromná práce o životě a díle Karla Domenica Cristoforiho zvaného Marek z Aviana byla napsána k příležitosti oslav výročí bitvy u Vídně. Autorem je katolický kněz František Janovský. Marek z Aviana, Evropan, křesťan, v katolické církvi blahoslavený mnich řádu kapucínů. Marek díky své duchovní a morální autoritě dokázal přesvědčit Němce a Slovany, aby zapomněli na vzájemné rozpory a odlišnosti a sjednotili se proti tureckému obléhání Vídně roku 1683. 

Knihu je možné zakoupit zde

Sex, drogy a islám

23.9.2015

Veřejné postoje a názory docenta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Martina Konvičky vyvolávají vůči jeho osobě jak reakce pozitivní, tak i negativní až nenávistné. 

Možné zakoupit zde.

« Novější


Objev koránu staršího než prorok Mohamed může změnit dějiny islámu

Nedávno nalezený rukopis obsahující části koránu se podle britských vědců může stát velkým problémem pro oficiální islámskou historii. Je totiž možné, že rukopis pochází z doby před narozením zakladatele islámu Mohameda.

Rukopis byl nalezen v archívu univerzity v anglickém městě Birmingham a nejprve vyvolal vlnu zájmu medií, protože vědcům, kteří jej zkoumali, bylo řečeno, že rukopis pochází z doby samotného zakladatele islámu Mohameda. Muslimové byli nadšení, že rukopis potvrzuje autenticitu jejich historie, ale další výzkum již muslimy spíše rozzlobil. Vědci zkoumající rukopis totiž přišli s poznatkem, že může být starší než doba, v níž žil zakladatel islámu Mohamed.

Zběžný rozbor pergamenu sice nejprve poukázal na jeho vznik v době kolem roku 632, a tedy krátce po smrti zakladatele islámu Mohameda, ale pozdější důkladná analýza ukazuje na mnohem dřívější vznik pergamenu, a to na konec 6. a počátek 7. století, a to by byl pro muslimy velký problém. Byť může být pergamen staršího data, než bylo pořízení zápisu na něm, otázkou je, proč by si někdo několik desetiletí schovával tak cenou věc jako nepopsaný pergamen. Také je tu však možnost, že korán byl někým sestaven před Mohamedem a muslimové jej pouze převzali a označili za Mohamedovo dílo.

Podle islámské historie se totiž Mohamed narodil kolem roku 570 n.l. a korán byl dokončen v ústní podobě krátce před jeho smrtí v roce 632 n.l. Pokud by se tedy potvrdilo, že byl nalezen komplet koránu z doby před Mohamedem, byla by zpochybněna celá islámská historie a teologie. Zároveň by se objevila zásadní otázka, kdo je tedy vlastně autorem koránu a odkud doopravdy pochází?

Není to ovšem poprvé, co vědci zpochybnili tvrzení islámské historie a teologie. Například v češtině již před několika roky vyšla kniha bývalého muslima Ibn Warraqa „Proč nejsem muslim?“, v které autor poukazuje na korán jako na kompilát bájí arabské, perské a křesťansko-gnostické kultury.

Psáno pro Reflex, online zde.

Ostravski Webdesign | Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | výměna odkazů